Oddział Luboń Zmień

Aktualności

Wstecz

Konkurs fotograficzny „Emocje w obiektywie”

Konkurs fotograficzny pt. „Emocje w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w

OGÓLNOPOLSKIM   KONKURSIE   FOTOGRAFICZNYM „EMOCJE W OBIEKTYWIE”

Celem konkursu jest:

– rozwijanie umiejętności dostrzegania różnych stanów emocjonalnych

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz wyrażania własnych   emocji

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej poprzez pracę fotograficzną

– promowanie pasji fotograficznych wśród opiekunów przedszkolaków

REGULAMIN

 1. Konkurs skierowany jest dla dzieci 3-6 letnich uczęszczających do przedszkoli.
 2. Zadaniem konkursowym jest zarejestrowanie techniką fotograficzną wyrazu twarzy, miny, gestów, pozy dzieci przedszkolnych.
 3. Zdjęcie powinno przedstawiać dziecko tak, aby uwidocznione były emocje.
 4. Forma pracy: płaska.
 5. Format zdjęcia: 10cm x 15cm  lub 13cm x 20cm.
 6. Fotografię należy rozmieścić na kartce zachowując ramkę,  a pod zdjęciem należy umieścić metryczkę w formie komputerowej zawierającą:
 7. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
 8. NAZWA I ADRES PRZEDSZKOLA
 9. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES E-MAIL NAUCZYCIELA
 10. Oceny prac dokona powołane jury. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 11. Podziękowania zostaną wysłane dla wszystkich uczestników drogą elektroniczną.
 12. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w zabezpieczonej przed uszkodzeniami kopercie do 15.06.2024r. na poniższy adres:

Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” ul. Kopernika 4, 62-030 Luboń

z dopiskiem konkurs fotograficzny ”Emocje w obiektywie”

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej „Bliżej przedszkola” .
 2. Nadesłane pracę przechodzą na własność organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie zgody
  na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody rodzica na udział dziecka w konkursie i wysłanie ich wraz z pracą konkursową.

Organizatorzy:

Martyna Górkiewicz

Natalia Kowalska

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa, adres placówki:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt.: „Emocje w obiektywie” organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa w Luboniu, a także na publikację danych osobowych  na stronie  internetowej placówki oraz wystawie pokonkursowej.

………………………………………                                        ……………………………………

(miejscowość i data)                                                      (podpis rodzica/opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym
pt.: „Emocje w obiektywie” organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” w Luboniu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO), wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, umieszczenie ich
na stronie naszej placówki oraz wystawie pokonkursowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

………………………………………                                        ……………………………………

(miejscowość i data)                                                      (podpis rodzica/opiekuna)

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję